توضیحات ربیعی درباره مذاکره با امریکا + فیلم

2

1399/12/5

12:11


مذاکره با امریکا تنها در چهار چوب برجام امکان پذیر است

 از انجایی که امریکا هنوز به توافق بازنگشته از ساختار وسازگار برجام نمی تواند استفاده کند.

 

 

 

منبع: عصر ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو