گل قیچی برگردان دیدنی اولیویه ژیرو به اتلتیکو مادرید (اتلتیکو مادرید 0-1 چلسی)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو