وزارت صنعت: مردم به اندازه نیازشان خرید کنند

منبع: برترین ها

6

1399/12/9

09:20


معاون وزیر صنعت می‌گوید: مردم به اندازه نیازشان خرید کنند و احتکار خانگی نکنند.

خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر صنعت می‌گوید: مردم به اندازه نیازشان خرید کنند و احتکار خانگی نکنند.

وزارت صنعت: مردم به اندازه نیازشان خرید کنند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو