تیراندازی پلیس البرز به پایِ فردِ قمه به دست

منبع: برترین ها

9

1399/12/12

00:01


ماجرای تیراندازی پلیس البرز به پای یک فرد قمه به دست در کرج را به روایت معاون دادستان البرز بشنوید.

صداوسیما: ماجرای تیراندازی پلیس البرز به پای یک فرد قمه به دست در کرج را به روایت معاون دادستان البرز بشنوید.

تیراندازی پلیس البرز به پایِ فردِ قمه به دست

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو