(ویدئو) تیراندازی پلیس البرز به پایِ فردِ قمه به دست

منبع: فرارو

9

1399/12/12

00:21


ماجرای تیراندازی پلیس البرز به پای یک فرد قمه به دست در کرج را به روایت معاون دادستان البرز ببینید.

(ویدئو) تیراندازی پلیس البرز به پایِ فردِ قمه به دست

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو