تفاوت آمار جالب تعداد موسسات خیریه در ایران و آمریکا (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1399/12/12

10:41


"محمدصالح طیب نیا" رئیس همایش ملی "خیر ماندگار":در ایران با مساجد و حسینیه ها و ... حدود 300 هزار مرکز خیریه داریم اما در آمریکا 1.5 میلیون مرکز خیریه داریم که مدام هم در حال افزایش هستند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو