نجات دختر ۳ساله پس از سقوط از طبقه سیزدهم

منبع: برترین ها

4

1399/12/12

20:41


در ویتنام، راننده پیک، دختر ۳ ساله را که از بالکن طبقه ۱۳ سقوط کرد، نجات داد.

خبر فوری: در ویتنام، راننده پیک، دختر ۳ ساله را که از بالکن طبقه ۱۳ سقوط کرد، نجات داد.

نجات دختر ۳ساله پس از سقوط از طبقه سیزدهم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو