غیب شدن ناگهانی مرغ‌های قیمت مصوب در بازار!

منبع: برترین ها

9

1399/12/13

00:03


بازار گرم فعالیت سودجویان از رانت مرغ دولتی و فروش حواله با قیمت آزاد و صف‌های طولانی که همچنان باقی است

سیما نیوز: بازار گرم فعالیت سودجویان از رانت مرغ دولتی و فروش حواله با قیمت آزاد و صف‌های طولانی که همچنان باقی است

غیب شدن ناگهانی مرغ‌های قیمت مصوب در بازار!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو