کشف انبار احتکار کالا به ارزش ۳۰۰میلیارد تومان

منبع: برترین ها

9

1399/12/13

00:27


یک انبار احتکار کالا به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در تهران کشف شد.

سیما نیوز: یک انبار احتکار کالا به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در تهران کشف شد.

کشف انبار احتکار کالا به ارزش ۳۰۰میلیارد تومان

تصویری


ویدئو