پرش اسکی باز در میان ابرها + عکس

12

1399/12/13

11:45


اسکی باز سوئدی در حین تمرین پرش اسکی بانوان در مسابقات جهانی اسکی نوردیک FIS در مسابقات جهانی اسکی در آلمان.

پرش اسکی باز در میان ابرها + عکس

پرش اسکی باز در میان ابرها + عکس