سرقت میله‌های مترو در تهران (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1399/12/13

12:26


دزدی در تهران با خونسردی میله‌های مترو را با پیچ گوشتی باز کرد و با خود برد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو