نمکی: مردم فعلا به هیچ وجه فکر سفر نکنند (فیلم)

منبع: عصر ایران

3

1399/12/13

13:13


وزیر بهداشت: ویروس کرونای انگلیسی بسیار خطرناک است ، مردم خودشان را گرفتار تخت های بیمارستانی ما نکنند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو