سرقت عجیب میله‌های مترو در تهران! (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1399/12/13

14:22


دزدی در تهران با خونسردی میله‌های مترو را با پیچ گوشتی باز کرد و با خود برد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو