واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن


منبع: برترین ها

9

1399/12/14

02:34


تصاویری جالب از واکنش افراد در حال واکسن زدن را مشاهده کنید.

اسپوتنیک: تصاویری جالب از واکنش افراد در حال واکسن زدن را مشاهده کنید.

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

کارمندSerum Institute of India در حال تزریق واکسن ضد کرونای تولید هند CoviShield از شرکت AstraZeneca

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پیرزن 90 ساله در برزیل واکسن سینوواک چینی تزریق می کند

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

تزریق واکسن ضد کرونا در فلوریدا

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

کادر پزشکی دانشگاه فدرال سیبری در حال تزریق واکسن ضد کرونای اسپوتنیک وی

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پیرزن صد ساله در خانه سالمندان انگیس در حال تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پرستار در حال تزریق واکسن در ژاپن

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پیرمرد در حال تزریق واکسن در فیری آلبانی

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

مرد مسن در حال تزریق واکسن در پاریس

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

 کادر پزشکی در حال تزریق واکسن جانسون اند جانسون در کلرکسدورپ

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پیرزن در حال تزریق واکسن در سان پائولو برزیل

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پیرزنی در حال تزریق واکسن کروناواک در شیلی

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

مردی در حال تزریق واکسن در اندونزی

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

کارمند بیمارستان در حال تزریق واکسن آسترازنکا در کابل افغانستان

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

دکتر جووانی دی پری در حال تزریق واکسن در تورین ایتالیا

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

ساکن روستای استاروتکینسک روسیه بعد از تزریق واکسن ضد کرونای اسپوتنیک وی

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

وزیر بهداشت سنگال در حال تزریق واکسن

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

پیرمرد 98 ساله پس از تزریق واکسن فایزر در انگلیس

واکنش جالب افراد موقع واکسن زدن

تزریق واکسن ضد کرونای اسپوتنیک وی در یکی از بیمارستان های کاراکاس ونزوئلا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو