خواهران پادشاه اسپانیا جنجال آفریدند

منبع: برترین ها

9

1399/12/15

00:16


خواهران پادشاه اسپانیا، فیلیپ ششم روز چهارشنبه اذعان کردند که هنگام سفر به امارات عربی متحده برای دیدن پدرشان، پادشاه پیشین خوان کارلوس، واکسن کووید-۱۹ دریافت کرده اند.

برترین‌ها: خواهران پادشاه اسپانیا، فیلیپ ششم روز چهارشنبه اذعان کردند که هنگام سفر به امارات عربی متحده برای دیدن پدرشان، پادشاه پیشین خوان کارلوس، واکسن کووید-۱۹ دریافت کرده اند.

این خبر باعث واکنش های گسترده در رسانه های اسپانیایی شده است.

النا و کریستینا که ۵۷ و ۵۵ ساله هستند، هیچکدام واجد شرایط واکسیناسیون در اسپانیا نیستند.

خواهران پادشاه اسپانیا جنجال آفریدند

دو خواهر پادشاه اسپانیا در واکنش به انتقادها گفته اند‌‌ « با هدف گرفتن گذرنامه سلامتی» که به آنها اجازه می دهد به طور مرتب با پدرشان دیدار کنند واکسن دریافت کرده اند.

پادشاه پیشین اسپانیا بدلیل تحت تعقیب گرفتن قضایی به اتهام فساد و تخلف های مالی چند ماهی است که امارات متحده عربی اقامت دارد. دادگاه های اسپانیا خوان کارلوس را به فرار مالیاتی میلیون یورویی نیز متهم کرده اند. مهم ترین اتهام خوان کارلوس دریافت رشوه در جریان مناقصه قطار سریع السیر در عربستان و بین دو شهر مکه و مدینه است.

خوان کارلوس در ماه اوت گذشته برای اقامت به امارات عربی متحده رفت. او نزدیک به شش سال است که سلطنت را به پسرش فیلیپ واگذار کرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو