(ویدئو) طرح مجلس برای اختیاری کردن سربازی

منبع: فرارو

12

1399/12/15

00:51


نمایندگان مجلس طرحی را درباره خدمت سربازی مطرح کرده اند که در آن خدمت سربازی اختیاری و مدت آن به ۵ سال افزایش می‌باید.

(ویدئو) طرح مجلس برای اختیاری کردن سربازی

مطالب مشابه