(ویدئو) وضعیت عجیب و تاسف بار توزیع روغن در ارومیه

منبع: فرارو

14

1399/12/15

01:03


ویدئویی تاسف بار از ازدحام مردم برای خرید روغن نباتی در ارومیه منتشر شده است.

(ویدئو) وضعیت عجیب و تاسف بار توزیع روغن در ارومیه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو