اشک شوق همسر بیژن مرتضوی با بهبودی حالش

منبع: برترین ها

19

1399/12/15

03:32


بیژن موتضوی موزیسین و نوازنده سرشناس ایرانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و در بیمارستان بستری است، روز گذشته پس از بهبودی نسبی به بخش منتقل شده تا ادامه مراحل درمانی را طی کند.

برترین‌ها: بیژن موتضوی، موزیسین و نوازنده سرشناس ایرانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و در بیمارستان بستری است، روز گذشته پس از بهبودی نسبی به بخش منتقل شده تا ادامه مراحل درمانی را طی کند.

ستاره سعیدی، همسر بیژن مرتضوی از بهبود حال وی می‌گوید.

اشک شوق همسرِ بیژن مرتضوی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو