مسکن چقدر از هزینه ‌های خانوار را بلعید؟ + فیلم

7

1399/12/16

01:31


خانوارها در سال ۹۸ بخش قابل توجهی از هزینه خود را برای مسکن اختصاص دادند. هزینه‌هایی که ناشی از جهش قیمتی مسکن نسبت به سال ۹۷ رشد قابل توجه داشت.

هر چند این سهم در بین خانوارهای شهری و روستایی و همچنین استان‌ها متفاوت است اما در مجموع خانوارهای شهری ۳.۷ برابر خانوارهای روستایی برای مسکن هزینه کردند.

 

منبع: اکوایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو