طرح مجلس برای اختیاری کردن سربازی (فیلم)

منبع: عصر ایران

5

1399/12/16

09:21


مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای اختیاری کردن سربازی بررسی می کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو