استقبال متفاوت عراقی ها از پاپ با موسیقی (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1399/12/16

10:25


در این مراسم، دختران و پسران در لباس فرهنگ های مختلف عراق به حرکات موزن پرداختند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو