رفاقت ناب؛ ویدئویی که اشکتان را درمی‌آورد

منبع: برترین ها

7

1399/12/16

10:27


دوستی یک کودک مبتلا به سندرم داون و یک کودک دچار اوتیسم و لحظه در آغوش گرفتن کودک دچار اوتیسم و تبسم شیرین او از این‌محبت بی‌دریغ، در برخی رسانه‌های جهان به عنوان تجلی احساسی معصومانه و انسانی، بازتاب یافته است.

برترین‌ها: دوستی یک کودک ‌مبتلا به سندرم داون و یک کودک دچار اوتیسم و لحظه در آغوش گرفتن کودک دچار اوتیسم و تبسم شیرین او از این‌محبت بی‌دریغ، در برخی رسانه‌های جهان به عنوان تجلی احساسی معصومانه و انسانی، بازتاب یافته است.

رفاقت ناب؛ ویدئویی که اشکتان را درمی‌آورد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو