شهاب عزیزی خادم تیم ملی را برای خودش نگه می دارد

منبع: طرفداری

17

1399/12/18

18:10


شهاب عزیزی خادم تیم ملی را برای خودش نگه می دارد

رییس جدید فدراسیون فوتبال خودش بر تیم های ملی نظارت مستقیم خواهد داشت

همانطور که روز گذشته در طرفداری نوشتیم، از بهرام رضاییان به عنوان رییس احتمالی کمیته تیم های ملی (مرکز تیم های ملی) یاد می شد، اما به نظر می رسد گزینه ای برای تیم های ملی نخواهیم داشت.

به گزارش طرفداری، شنیدیم که شهاب الدین عزیزی خادم، رییس جدید فدراسیون فوتبال قصد ندارد برای مرکز تیم های ملی رییسی تعیین کند یا مدیریت تیم های ملی را به دبیر کل فدراسیون بدهد، بلکه او می خواهد حداقل در کوتاه مدت خودش مدیریت تیم های ملی را بر عهده بگیرد. از آنجایی که تیم ملی ویترین فدراسیون است و اگر به جام جهانی نرویم و تیم ملی نتیجه نگیرد، دیگر کارهای فدراسیون نیز در سایه نتیجه نگرفتن تیم ملی قرار می گیرد، عزیزی خادم تیم ملی را اولویت خود گذاشته است.

اولویت های عزیزی خادم به شرح زیر است:

  1. صعود تیم ملی به جام جهانی
  2. واگذاری کامل برگزاری لیگ به باشگاه ها
  3. برنامه های اقتصادی

از این رو نزدیکان رییس فدراسیون می گویند تیم ملی ایران تحت نظارت و مدیریت مستقیم شخص شهاب الدین عزیزی خادم خواهد بود. در جلسه بعدی هیات رییسه فدراسیون فوتبال تکلیف ریاست کمیته ها (به طور مثال، کمیته داوران، کمیته حقوقی، کمیته بانوان و کمیته استان ها) مشخص خواهد شد. تعیین شدن یا نشدن رییس کمیته تیم های ملی، می تواند صحت و سقم شنیده ها از نزدیکان رییس فدراسیون فوتبال را تایید کند.

 

همچنین ببینید:

آخرین گمانه زنی ها از روسای کمیته های فدراسیون فوتبال در آستانه جلسه هیات رییسه

مطالب مشابه