تمام ساکنان این منطقه جهان واکسن کرونا زدند

منبع: برترین ها

23

1399/12/18

18:14


کاستلوریتزو، اولین منطقه در جهان است که تمام ساکنان آن واکسن کووید را دریافت کرده اند.

یرترین‌ها: کاستلوریتزو، اولین منطقه در جهان است که تمام ساکنان آن واکسن کووید را دریافت کرده اند.

این جزیره دورافتاده یونانی، که به سواحل ترکیه بسیار نزدیک تر است تا آتن، پانصد نفر جمعیت دارد که دوشنبه مقامات اعلام کردند همه جمعیت این جزیره واکسن کووید را دریافت کرده اند.

ماریا لاتزارکی، مالک یکی از رستوران های محبوب جزیره ۹۰ ساله است و در میان اولین کسانی که هر دو دوز واکسن فایزر بیون تک را دریافت کرده اند.

او می گوید که امیدوار است با خاتمه واکسیناسیون تمامی اهالی جزیره، دوباره بتواند رستورانش را باز کند. ماریا لاتزارکی می‌گوید این جزیره معمولا در این موقع سال مملو از گردشگران است و امیدوار است که بزودی روزهای روشن گذشته بازگردند.

میشائیل ماتسوس، یکی از ماهیگیران مقیم این جزیره نیز می گوید یکسال توقف کامل کارشان ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری به او و خانواده اش وارد کرده است.

هنوز شهرداری این جزیره یونانی تصمیم به بازگشایی کامل فروشگاه ها و رستوران ها را صادر نکرده است. یکی از مشاوران شهرداری می گوید امیدوار است بزودی در هماهنگی با دولت یونان دستور بازگشایی کامل در جزیره صادر شود.

این مقام یونانی تاکید می کند که شهرداری کاستلوریتزو با ایده « گذرنامه واکسن» اتحادیه اروپا موافق است و امیدوار است جزیره بتواند بزودی میزبان گردشگران، البته واکسینه، باشد.

مطالب مشابه