حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، از برنامه دادستانی کل کشور برای نظارت و بازرسی از آن دسته از قرارهای منتهی به بازداشت، با دلایل کم و یا غیرضرور از ناحیه بازپرس یا دادیار و داستان خبر داد.

دادستان کل کشور افزود: در این باره هیچگونه گذشتی وجود نخواهد داشت، و بر همین اساس هیأتی در استان‌ها تشکیل شده که پرونده‌ها را بررسی می‌کند و اگر حکم بازداشتی با دلایل کم و قصور یا تقصیر صادر شده باشد، افراد متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به گزارش دادستان کل کشور گفت: در موضوع زندان احتیاط، بر زندان نکردن افراد است. اگر بی دلیل کسی به زندان فرستاده شود، هم خلاف شرع هم خلاف قانون و هم خلاف حیثیت افراد بوده و دلخوری‌‎های اجتماعی ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: موضوع زندان امری عادی نیست، چطور می‌توان از فردی که نباید به زندان می‌رفت، اما با تشخیص غلط و یا قصور و تقصیر زندانی شده است و از خانواده او دلجویی کرد؟ تأکید ما بر اجرای پرقدرت «دستورالعمل ساماندهی زندانیان» در کشور برای جلوگیری از این گونه اتفاقات است.