5 مرکز مثبت زندگی در هشترود افتتاح شد.

منبع: رکنا

21

1399/12/18

20:19


5 مرکز مثبت زندگی در هشترود افتتاح شد.

به گزارش رکنا، رییس اداره بهزیستی هشترود روز دوشنبه در آیین افتتاح این مراکز گفت: مراکز مثبت زندگی با هدف واگذاری خدمات به بخش خصوصی و توزیع عادلانه و باکیفیت خدمات بهزیستی راه‌اندازی شد.

«مهدی کریمی» با بیان اینکه راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی در حقیقت گشودن درهای جامعه به روی معلول است، اظهار داشت: رفع مشکل طی کردن مسافت تا مراکز بهزیستی و نزدیک بودن مراکز مثبت زندگی به محلات مختلف، یک مشخصه مثبت است.

وی اضافه کرد: خدماتی چون ثبت درخواست فرزندخواندگی و تشکیل پرونده اولیه و پاسخگویی به مراجعان، تحلیل، تشخیص و تعیین اولویت‌های نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی، ارجاع درخواست‌های جامعه هدف اعم از مالی (مستمر و غیر مستمر) و معرفی‌نامه در این مراکز ارایه می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین پیگیری امور مددکاری خانوار، ارجاع به مراکز سطح بالاتر و سایر دستگاه‌‌ها، شناسایی داوطلبان، خیران و معتمدان محلی و حمایت طلبی، غربالگری سطح یک پیشگیری از معلولیت‌‌ها شامل غربالگری بینایی، شنوایی و اختلالات ژنتیک از این پس در مراکز مثبت زندگی شهرستان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت این مراکز محله‌محور است، افزود: مراکز مثبت زندگی بهزیستی کوچکی است در محلات بنابراین ایجاد چنین مراکزی تردد مراجعان از جمله معلولان به ادارات بهزیستی شهرستان و استان در سراسر کشور را کاهش خواهد داد.

وی بیان کرد: به اسـتناد بنـد ۴ ماده ۲۶ قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت، الگوی تاسـیس مراکز غیردولتی تحت عنوان مراکز خدمات بهزیسـتی «+ زندگی» در پهنه‌بندی مناسـب و متناسـب بـا پراکندگـی جغرافیایـی و سـکونتگاه‌های گروه‌هـای هـدف تحت پوشـش در سـطح کشـور برنامه‌ریـزی و راه‌اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: در این مراکز حدود ۱۵ نفر از بین تحصیل‌کردگان رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و مددکاری به اشتغال پایدار رسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار رکنا یکی از این پنج مرکز در بخش نظرکهریزی، یک مرکز دیگر در روستای ذوالبین و سه مرکز نیز در سطح شهر هشترود راه‌اندازی شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه