اختلاف کارفرمایان و کارگران بر سَر دستمزد ۱۴۰۰

منبع: برترین ها

15

1399/12/18

20:19


در دومین جلسه شورای عالی کار هنوز توافقی بر سر میزان افزایش دستمزد حاصل نشده است.

ایلنا: دومین نشست رسمی شورایعالی کار از ساعت ۱۶ امروز در وزارت کار در حال برگزاری است.

اخبار رسیده از جلسه حاکی از عدم توافق طرفین بر سر میزان افزایش دستمزد است. ظاهراً کارفرمایان پیشنهاد افزایش ۳۳ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده اند اما کارگران با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند.

کارگران می‌گویند حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان باید روی سرجمع دریافتی کارگران افزوده شود.

با این حساب، هنوز توافق نهایی حاصل نشده و جلسه همچنان ادامه دارد.

مطالب مشابه