صداوسیما اسکی‌بازان زن را سیاه و سفید نشان داد

منبع: برترین ها

16

1399/12/18

20:59


برنامه «چند درجه» شبکه نسیم، تصویر همه اسکی‌بازان دختر را سیاه و سفید پخش کرد!

برترین‌ها: برنامه «چند درجه» شبکه نسیم، تصویر همه اسکی‌بازان دختر را سیاه و سفید پخش کرد!

صداوسیما اسکی‌بازان زن را سیاه و سفید نشان داد

مطالب مشابه