دادگاه عالی آمریکا آخرین شکواییه ترامپ را هم رد کرد

26

1399/12/18

21:16


دادگاه عالی آمریکا امروز سومین و آخرین شکواییه انتخاباتی ترامپ را هم رد کرد.

دادگاه عالی آمریکا آخرین شکواییه ترامپ را هم رد کرد

 دادگاه عالی آمریکا امروز دوشنبه سومین و آخرین درخواست ترامپ مبنی بر بررسی آراء شمارش شده در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر سال ۲۰۲۰ را هم رد کرد.

 

منبع: خبر آنلاین

مطالب مشابه