به گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا با رد درخواست تجدید نظر درباره احکام دادگاه های بَدوی که به موضوع شکایت ترامپ علیه رای گیری پُستی در «ویسکانسین» رسیدگی کرده بودند، آخرین چالش های دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین و مغلوب آمریکا درباره رویه های انتخابات ایالتی را رد کرد.

بر اساس حکم امروز دیوان عالی آمریکا، درخواست ترامپ مبنی بر شمارش هزاران رأی در ویسکانسین رد شد.

در این ایالت ترامپ از جو بایدن با اختلاف حدود ۲۰ هزار رای شکست خورد.

رویترز اعلام کرد که دیوان عالی آمریکا درباره تصمیم امروز خود توضیحی نداد.

دیوان عالی آمریکا پیشتر از بررسی شکایت تگزاس و برخی ایالت ها که خواستار شمارش مجدد آراء ریاست جمهوری بودند هم امتناع کرده بود.

علیرغم اینکه در دادگاه عالی ۳ نفر از طرف ترامپ کار می کنند، دادگاه اعلام کرد که قصد ندارد در شمارش آرائی که کار مقامات ایالات است، دخالت کند.