پیام یک قربانیِ اسیدپاشی به مناسبت روز زن

منبع: برترین ها

21

1399/12/18

22:10


پیام معصومه عطایی از قربانیان اسید پاشی به مناسبت روز جهانی زن را مشاهده کنید.

برترین‌ها: پیام معصومه عطایی از قربانیان اسید پاشی به مناسبت روز جهانی زن را مشاهده کنید.

پیام یک قربانیِ اسیدپاشی به مناسبت روز زن

مطالب مشابه