فیلم / بکسل کردن خودرو با شتر !

منبع: رکنا

45

1399/12/18

22:23


فیلم / بکسل کردن خودرو با شتر !

به گزارش رکنا، چند مرد در پاکستان با استفاده از شتر توانستند خودرویشان را که در گل گیر کرده بود به حرکت درآورند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه