پزشکان، کودکِ شجاع را از مرگ نجات دادند

منبع: برترین ها

38

1399/12/18

22:24


کودک فداکار با تلاش پزشکان شیرازی درمان و از بیمارستان مرخص شد.

خبرگزاری صداوسیما: کودک فداکار با تلاش پزشکان شیرازی درمان و از بیمارستان مرخص شد.

محمد طاهای ۸ ساله جان ۴ کودک دیگر را در یک حادثه آتش سوزی نجات داده بود او که به شدت دچار سوختگی شدید شده بود به کمک پیوند پوست اهدایی از مرگ نجات یافت.

پزشکان، کودکِ شجاع را از مرگ نجات دادند

مطالب مشابه