بابک مرادی: زمانی که در ملوان بودم به عنوان هوادار استقلال به ورزشگاه می رفتم؛ هدفم پوشیدن پیراهن این تیم بود

مطالب مشابه