استخدام مهندس برق و الکترونیک جهت کار در گمرک فرودگاه امام خمی

9

1399/12/25

08:26


به مهندس برق و الکترونیک جهت کار در گمرک فرودگاه امام خمینی ره نیازمندیم.

اطلاعات تماس

ایمیل koshxxxxxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو