استخدام نیروی خانم جهت دستیار پزشک خانواده در شیراز

3

1399/12/25

08:26


به نیروی خانم جهت دستیار پزشک خانواده در دو شیفت دارای مدرک مامایی یا پرستاری در شیراز نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0713xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو