استخدام قالب ساز ماهر در زمینه قالب های تزریقی و بادی در تهران

6

1399/12/25

08:33


به یک نفر قالب ساز ماهر در زمینه قالب های تزریقی و بادی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0214xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0912xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو