استخدام پیتزازن جهت کار در کافه رستوران در تهران

5

1399/12/25

08:39


به پیتزا زن جهت کار در کافه رستوران با خوابگاه در تهران (سعادت آباد) نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0212xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل 0921xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو