دومین جلسه کمیته شیعه شناسی در حوزه برگزار شد

منبع: حوزه

5

1399/12/25

08:53


حوزه/ دومین جلسه کمیته شیعه شناسی مدارج علمی حوزه علمیه قم در مرکز تخصصی شیعه شناسی برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته شیعه شناسی در حوزه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری حوزه، دومین جلسه کمیته شیعه شناسی مدارج علمی حوزه علمیه قم در مرکز تخصصی شیعه شناسی برگزار گردید و در این جلسه ۹ پرونده به کمیته ارجاع شد که مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت و تعدادی از آنها به تصویب قطعی یا اجمالی رسید.

بر اساس این گزارش: معاونت آموزش مرکز، آمادگی خود را جهت پیگیری تصویب موضوعات رساله های علمی سطح ۳ و ۴ شیعه پژوهان و عموم طلاب با موضوعات مرتبط با مباحث شیعه شناسی اعلام می دارد.

تصویری


ویدئو