کرسی علمی- ترویجی "نظریه فهم شبکه ای متن (با تاکید بر گزاره‌های توصیفی)" برگزار می شود

منبع: حوزه

6

1399/12/25

09:07


حوزه/ کرسی علمی- ترویجی "نظریه فهم شبکه ای متن (با تاکید بر گزاره‌های توصیفی)" از سوی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

 کرسی علمی- ترویجی "نظریه فهم شبکه ای متن (با تاکید بر گزاره‌های توصیفی)" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری حوزه کرسی علمی- ترویجی "نظریه فهم شبکه ای متن (با تاکید بر گزاره‌های توصیفی)" از سوی  گروه منطق فهم دین پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

گفتنی است: این کرسی علمی ترویجی  با حضور: حجج اسلام عبدالحمید واسطی، عبدالهادی مسعودی، محمدعلی سوادی و آقای دکتر رمضان علی تبار سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ برگزار می شود.

خاطر نشان می شود: این مراسم تحت نرم افزار اسکایپ و ارتباط از طریق join.skype.com/jiH۷ab۰F۰Ybu نیز پخش می شود.
 

تصویری


ویدئو