مهدی علی نژاد: وقتی به عربستان می رویم که نمایندگان این کشور نیز به ایران بیایند

منبع: طرفداری

11

1399/12/25

09:07


مهدی علی نژاد: وقتی به عربستان می رویم که نمایندگان این کشور نیز به ایران بیایند

معاون وزیر ورزش صحبت هایی را از سفر نمایندگان ایران به عربستان عنوان کرد

معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش بیان کردما در صورتی به عربستان می‌رویم که مصوبه قبل باطل شود.

به گزارش طرفداری، مهدی علی‌نژاد، عنوان کرد:

AFC باید بپذیرد درصورتی ما به عربستان می‌رویم که نمایندگان این کشور نیز به ایران بیایند.

معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت،  گفت :

فدراسیون فوتبال باید نامه نگاری و ارتباط لازم را با فیفا داشته باشد‌. درصورتی که نتوانیم کنفدراسیون فوتبال آسیا را از تصمیمی که گرفته منصرف کنیم باید AFC بپذیرد وقتی ما به عربستان می رویم که نمایندگان این کشور نیز به ایران بیایند و مصوبه قبلی درخصوص عدم حضور نمایندگان عربستان در کشورمان باطل شود. 

او افزود:

باید دیگر کشورها را با خود همسو کنیم که دیگر شاهد اینگونه تصمیم گیری های یک طرفه  نباشیم.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو