وجود عجیب الخلقه در تونل رانندگان را شوکه کرد! +عکس

11

1399/12/25

09:11


موجودی عجیب الخلقه و آویزان در داخل تونل موجب حیرت رانندگان محلی در استرالیا شد.

وجود عجیب الخلقه در تونل رانندگان را شوکه کرد! +عکس

وجود عجیب الخلقه در تونل رانندگان را شوکه کرد! +عکس

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو