ساخت کشتی نوح در ماه +عکس

6

1399/12/25

09:11


محققان قصد دارند ۳۳۵ میلیون نمونه بذر، اسپرم و تخمک را به ماه ارسال کنند. آنها با الهام از کشتی نجات نوح نام پروژه خود را بیمه نامه جهانی نام گذاشته تا در صورت بروز فاجعه در زمین، همه چیز در مکانی امن یعنی ماه ذخیره شده باشد.

ساخت کشتی نوح در ماه +عکس

ساخت کشتی نوح در ماه +عکس

 

تصویری


ویدئو