عبور از آتش با پای برهنه ، سنت عجیب ژاپنی ها (فیلم)

منبع: عصر ایران

13

1399/12/25

09:30


راهبان بودایی ژاپن ،روز دوم مارس روي ذغال هاي گداخته راه مي روند و معتقدند، با عبور از میان شعله های آتش روحشان پاک مي شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو