آرایشگری با یک دست (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1399/12/25

10:05


آرایشگر ۴۲ ساله ویتنامی که یکی از دستانش را در تصادف از دست داده کماکان با موفقیت به حرفه و خانه داری مشغول بوده و از دو فرزند و مادرش نگهداری می‌کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو