سرنوشت قیمت دلار در هفته پایانی ۹۹

3

1399/12/25

10:26


سایه مذاکره بر بازار ارز و رفتار بازار ساز ارزی دو عاملی هستند که موجب شده قیمت دلار در بازار درجا بزند.

سرنوشت قیمت دلار در هفته پایانی ۹۹

دلار در اسفندماه توان افزایشی زیادی از خود نشان نداده است. اسکناس آمریکایی در این ماه،‌ کانال ۲۶ و ۲۵ هزار تومانی را از دست داد و در روزهای اخیر در کانال ۲۴ هزار تومانی درجا زده است. به گفته فعالان،‌ دوعامل موجب شده است که تمایل به خرید دلار در بازار پایین تر بیاید و نوسانات اسکناس آمریکایی کاهش پیدا کند. این دو عامل را می توان در انتظارات رفتاری خاص از بازارساز و احتمال احیای برجام یا تخفیف تحریم ها‌ طبقه بندی کرد. به نظر می رسد، در روز جاری نیز با توجه به دو متغیر یاد شده،‌ قرار نباشد که نوسان معناداری برای دلار رخ دهد و قیمت این ارز در همان دامنه ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومانی حرکت کند. طبیعتا شکست هر کدام از این نقاط قیمتی،‌ سناریوهای انتظاری تازه ای را برای بازیگران ارزی تعریف خواهد کرد.

تصور معامله گران از رفتار بازارساز

عامل اول زمینه ساز آرامش ارزی تصوری است که معامه گران از رفتار بازارساز دارند. تعداد زیادی از معامله گران معتقدند که بازارساز پیش از انتخابات ایران اجازه نمی دهد که دلار نوسان زیادی را تجربه کند. از نگاه این گروه، بحث نرخ ارز یک بحث سیاسی است و از آن جایی که سیاست گذار تصور می کند،‌ جا به جایی نرخ ارز مشارکت در انتخابات را تحت تاثیر قرار می دهد به بازارساز فشار خواهد آورد که از منابع ارزی برای مدیریت قیمت دلار و حفظ آرامش بازار استفاده کند. در کنار این، گروهی از معامله گران باور دارند،‌ قیمت انتهای سال دلار برای بازارساز اهمیت دارد و اجازه نخواهد داد که قیمت در کانال ۲۵ هزار تومانی به کار خود پایان دهد. چنین تصوراتی از رفتار بازارساز سطح احتیاط بازیگران ارزی را بالاتر برده است.

در کنار این، با وجود اخبار مختلف و متناقض، تعداد زیادی از معامله گران سایه مذاکره را بر سر بازار می بینند و به همین دلیل،‌ تمایل ندارند که با ریسک زیاد در موقعیت خرید قرار بگیرند.

منبع: اقتصاد نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو