استخدام فنی کار جهت کار در ماشین سازی در همدان

10

1399/12/25

10:35


به فنی کار جهت کار در ماشین سازی با حقوق طبق قانون کار و بیمه در همدان نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0918xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو