پیام‌رسان گپ فیلتر شد!

منبع: برترین ها

7

1399/12/25

10:36


مدیر پیام‌رسان گپ اعلام کرد از یک ساعت قبل دسترسی به این پیام‌رسان فقط از طریق فیلترشکن میسر است.

برترین‌ها: مدیر پیام‌رسان گپ اعلام کرد از یک ساعت قبل دسترسی به این پیام‌رسان فقط از طریق فیلترشکن میسر است.

پیام‌رسان گپ فیلتر شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو