حداقل حقوق کارگران با توجه به شرایط امروز جامعه چقدر باید باشد؟ (فیلم)

منبع: عصر ایران

9

1399/12/25

10:40


معاون روابط کار وزارت کار: سبد معیشت کارگران با توجه به تورم موجود در جامعه باید ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان باشد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو