زل زدن سه آلپاکا به دوربین + عکس

13

1399/12/25

10:48


سه آلپاکا، در یک چراگاه در Wehnde آلمان.

زل زدن سه آلپاکا به دوربین + عکس

زل زدن سه آلپاکا به دوربین + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو